Curso de Epilepsia atrai médicos de toda a Europa ao campus do Hospital de Santa Maria